Handböcker
Rapp Kommunikation
Karin Rapp

Exempel på handböcker

PAS & TICS SAS-manualer

PAS & TICS - SAS

För återförsäljare av SAS flygbiljetter runt om i världen. Två manualer om SAS redovisningssystem för biljett-försäljning resp. biljetteringssystem för fysiska och digitala biljettskrivare om 120 sidor vardera. I uppdraget ingick även att ta fram tryckfärdiga original inkl. layout och grafisk form. Endast på engelska i tryckt version.

Super Office, lathund

SuperOffice - SPV

Verksamhetsanpassad handbok om kundstödssystemet SuperOffice i form av inter-aktivt PDF-dokument. Finns även i tryckt version. 40 sidor.

Synpunkt Sundsvall, handbok

Synpunkt Sundsvall - S-valls kommun

Verksamhetsanpassad handbok om webbaserat system för hantering av synpunkter från kommunmedborgare. Finns även i tryckt version. 38 sidor.

Den typ av handböcker jag i första hand skriver och formger vänder sig till slutanvändaren av ett system eller en applikation. Här betyder det en pedagogiskt utformad användardokumentation, ofta lokalanpassad, som bygger på en analys av användarens kunskaper.

 

Att skriva en handbok kan också handla om att översätta och lokalanpassa redan befintlig användardokumentation.

 

En bra handbok av den här typen ska

  • stimulera läslusten
  • vara språkligt konsekvent och homogen i texter och instruktioner
  • steg för steg på ett välstrukturerat sätt beskriva hur du som användare ska nå det eftersträvade resultatet
  • tilltala dig som läsare med sin grafiska form och sitt enkla, levande språk och vända sig direkt till dig på ett personligt och vänligt sätt.

 

 

 

 

© Rapp Kommunikation 2014 • Sundsvall • 070-673 56 19 • info(at)rappkomm.se • www.rappkomm.se